Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khi quay hình phẳng giới hạn bởi xung quanh trục Ox là:

Thể tích khi quay hình phẳng giới hạn bởi y equals 4 over x space v à space y equals negative x plus 5 space xung quanh trục Ox là:

  1. 8 straight pi

  2. 9 straight pi

  3. 10 straight pi

  4. 11 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG