Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối tròn xoay khiquay hìnhphẳng giới hạn bởi các đường y = 0, y = 3 và y = quay quanh trục Ox, có kết quả là:

Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 0, y = 3 và y =x squared over 3 quay quanh trục Ox, có kết quả là:
 

  1. fraction numerator 216 straight pi over denominator 5 end fraction

  2. fraction numerator 216 straight pi over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator 216 straight pi over denominator 7 end fraction

  4. fraction numerator 216 straight pi over denominator 8 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh BC = 2a và = 60°. Biết tứ giác BCC'B' là hình thoi có nhọn. Mặt phẳng (BCC'B') vuông góc với (ABC) và mặt phẳng (ABB'A') tạo với ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG