Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối tứ diện đều ABCDbằng hì khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) là.

Thể tích khối tứ diện đều ABCD bằng 1 third hì khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) là.

  1. fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction

  2. fraction numerator 3 over denominator square root of 3 end fraction

  3. 2 over 3

  4. fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi a là cạnh của tứ diện khi đó thể tích của tứ diện đều là: Khi đó diện tích tam giác đều BCD là Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) là:

ĐÁP ÁN A. fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction 

Gọi a là cạnh của tứ diện khi đó thể tích của tứ diện đều là: 

Khi đó diện tích tam giác đều BCD là 

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) là: 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG