Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối cầu có bán kính r là

Thể tích khối cầu có bán kính r  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Công thức tính thể tích khối cầu bán kính r là: V = 3 4 ​ π r 3

Chọn A

Công thức tính thể tích khối cầu bán kính r là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho điểm M ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tọa độ điểm A là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng ( O yz ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG