Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối cầu bán kính 2a bằng

Thể tích khối cầu bán kính 2a bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A V = 3 4 π ( 2 a ) 3 ​ = 3 32 π a 3 ​

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG