Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối tứ diện đều cạnh bằng:

Thể tích của khối tứ diện đều cạnh  bằng:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: +) Diện tích đáy: (đvdt) +) Chiều cao Suy ra: (đvtt) Đáp án cần chọn là D.

Ta có:

+) Diện tích đáy:  (đvdt)

+) Chiều cao

Suy ra:

 (đvtt)

Đáp án cần chọn là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG