Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 5a, cạnh đáy bằng 3a là

Thể tích của khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 5a, cạnh đáy bằng 3a là 

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: V = 3 1 ​ S . h = 3 1 ​ . ( 3 a 2 ) .5 a = 15 a 3

Chọn D

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho một cây nến hình lăng trụ lục gác đều có chiều cao và độ dài cạnh đáy lần lượt là 15cm và 5cm.Người ta xếp cây nến trên vào trong một hộp có dạng hình hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khít trong h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG