Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là:

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là: V = 3 1 ​ B h .

Chọn C

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh , , đôi một vuông góc với nhau, , . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Tính thể tích khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG