Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối cầu (S) có bán kính R = 2 3 ​ ​

Thể tích của khối cầu (S) có bán kính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: thể tích khối cầu: V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π ( 2 3 ​ ​ ) 3 = 2 3 ​ π ​

Chọn D

Ta có: thể tích khối cầu:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz ,cho mặt phẳng ( P ) : x − 4 y + 3 z − 2 = 0 .Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG