Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8.000.000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8.000.000kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?

  1. 1, 5 m 

  2. 2 m 

  3. 3 m 

  4. 0, 5 m 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1, 5 m Xét phép vị tự với tâm là đỉnh của tháp và tỉ số vị tự k . Giả sử phép vị tự biến tháp thành mô hình như đề bài. Gọi V 1 , V 2 lần lượt là thể tích của tháp và thể tích mô hình.

ĐÁP ÁN A. 1, 5 m  

Xét phép vị tự với tâm là đỉnh của tháp và tỉ số vị tự k. Giả sử phép vị tự biến tháp thành mô hình như đề bài. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của tháp và thể tích mô hình. 

8

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG