Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tháp cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang có đỉnh ở vị trí S, đáy thân tháp ở vị trí D. Hai vị trí A, B ở dưới thung lũng sao cho A, B, D, S cùng nằm trên một mặt phẳng và ở đó ta có thể quan sát được tháp đồng thời thực hiện đo đạc. H là hình chiếu vuông góc của S trên AB (hình vẽ). Kết quả đo đạc như sau: A B = 15 m , D A H = 24 , 7 5 ∘ , S A H = 28 , 5 ∘ , SB H = 3 0 ∘ Chiều cao tháp cột cờ sấp sỉ bằng

Tháp cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang có đỉnh ở vị trí S, đáy thân tháp ở vị trí D. Hai vị trí A, B ở dưới thung lũng sao cho A, B, D, S cùng nằm trên một mặt phẳng và ở đó ta có thể quan sát được tháp đồng thời thực hiện đo đạc. H là hình chiếu vuông góc của S trên AB (hình vẽ).
Kết quả đo đạc như sau: 

Chiều cao tháp cột cờ sấp sỉ bằng
 

  1. 20,6 m

  2. 18,3 m

  3. 26,2 m

  4. 15,5 m

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho hai điểm A ( 0 ; − 1 ; − 1 ) , B ( − 1 ; − 3 ; 1 ) Giả sử C , D là hai điểm di động trên mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 sao cho C D = 4 và A ,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG