Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thả nổi hai que diêm nằm song song trên mặt nước. Nếu ta nhúng một mẩu xà phòng vào mặt nước giữa hai que diêm thì thấy chúng tách xa nhau hơn, còn nếu ta bỏ một ít đường vào mặt nước đó thì thấy hai que diêm xích lại gần nhau. Hãy giải thích các hiện tượng trên.

Thả nổi hai que diêm nằm song song trên mặt nước.  Nếu ta nhúng một mẩu xà phòng vào mặt nước giữa hai que diêm thì thấy chúng tách xa nhau hơn, còn nếu ta bỏ một ít đường vào mặt nước đó thì thấy hai que diêm xích lại gần nhau.  Hãy giải thích các hiện tượng trên.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xà phòng làm giảm lực căng bề mặt của phần nước giữa hai que diêm, còn đường làm tăng lực căng bề mặt.

Xà phòng làm giảm lực căng bề mặt của phần nước giữa hai que diêm,  còn đường làm tăng lực căng bề mặt.

1

Câu hỏi tương tự

Có hai khối lập phương, một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ thủy tinh. Bỏ qua khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng hay không ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG