Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thả một hạt muối ăn vào một bình nước , sau một thời gian các phân tử muối phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng.

Thả một hạt muối ăn vào một bình nước , sau một thời gian các phân tử muối phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đầu tiên muối hòa tan trong nước. Mật độ phân tử mối ở chỗ thả hạt muối cao hơn chỗ khác nên phân tử muối khuếch tán đến nơi có mật độ phân tử muối thấp hơn , cho đến khi mật độ phân tử muối mọi chỗ như nhau.

Đầu tiên muối hòa tan trong nước. Mật độ phân tử mối ở chỗ thả hạt muối cao hơn chỗ khác nên phân tử muối khuếch tán đến nơi có mật độ phân tử muối thấp hơn , cho đến khi mật độ phân tử muối mọi chỗ như nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG