Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính

open parentheses 16 x to the power of 4 minus 20 x squared y cubed minus 4 x to the power of 5 y close parentheses colon open parentheses negative 4 x squared close parentheses

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

open parentheses 16 x to the power of 4 minus 20 x squared y cubed minus 4 x to the power of 5 y close parentheses colon open parentheses negative 4 x squared close parentheses equals negative 4 x squared plus 5 y cubed plus x cubed y

1

Câu hỏi tương tự

Không sử dụng máy tính cầm tay, thực hiện phép tính: B = 3 ​ − 1 2 ​ − 3 ​ + 1 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG