Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Đ. Mỹ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

5

Câu hỏi tương tự

a)Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm: O; A; B sao cho OA = 3cm và OB = 9cm. Gọi M là trung điểm OA và N là trung điểm OB. Tính độ dài của MN? b)Cho (xOy, tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Gọi Om, On l...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG