Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính 1 + 2 i 2 + i ​ ta được kết quả:

Thực hiện phép tính  ta được kết quả:

  1. -3 + i

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 1 + 2 i 2 + i ​ = ( 1 + 2 i ) ( 1 − 2 i ) ( 2 + i ) ( 1 − 2 i ) ​ = 5 4 − 3 i ​ = 5 4 ​ − 5 3 ​ i Chọn A.

Ta có: 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g 2 ​ ( 3 x − 8 ) = 2 − x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG