Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính hợp lý:

Thực hiện phép tính hợp lý: 

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
 

2

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5 cm. a) Tính AB b) Lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho BC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của AC. c) Lấy điểm M là trung điểm c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG