Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: 

 

a right parenthesis space fraction numerator negative 3 over denominator 7 end fraction minus 7 over 10 plus fraction numerator negative 5 over denominator 6 end fraction b right parenthesis space open parentheses negative 2 2 over 25 close parentheses cross times 1 12 over 13 c right parenthesis space fraction numerator begin display style 3 over 5 end style plus begin display style 3 over 7 end style minus begin display style 3 over 11 end style over denominator begin display style 6 over 5 end style plus begin display style 6 over 7 end style minus begin display style 6 over 11 end style end fraction 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
 

7

Câu hỏi tương tự

Vẽ tam giác ABC biết AB = BC = CA = 4 cm. Hãy đo các góc BAC, ABC, ACB.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG