Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: 2 x − 4 x 2 ​ + 2 x − 4 − 4 ​

Thực hiện phép tính: 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải : 2 x − 4 x 2 ​ + 2 x − 4 − 4 ​ 2 x − 4 x 2 − 4 ​ = 2 ( x − 2 ) ( x − 2 ) ( x + 2 ) ​ = 2 x + 2 ​

Lời giải :

1

Câu hỏi tương tự

x − 1 2 ​ − 1 − x 2 − x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG