Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: straight B equals fraction numerator negative 2 over denominator 3 end fraction straight x open parentheses negative straight x to the power of 4 straight y squared minus 2 straight x squared minus 10 straight y squared close parentheses

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

straight B equals fraction numerator negative 2 over denominator 3 end fraction straight x open parentheses negative straight x to the power of 4 straight y squared minus 2 straight x squared minus 10 straight y squared close parentheses equals 2 over 3 straight x to the power of 5 straight y squared plus 4 over 3 straight x cubed plus 20 over 3 xy squared

1

Câu hỏi tương tự

( 3 x 2 y − 6 x y + 9 x ) ( − 3 4 ​ x y )

17

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG