Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: 

fraction numerator a minus 1 over denominator a end fraction divided by open parentheses fraction numerator a squared plus 1 over denominator a squared plus 2 a end fraction minus fraction numerator 2 over denominator a plus 2 end fraction close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi đến nhân, chia và cộng, trừ Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi đến nhân, chia và cộng, trừ

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG