Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: (2 - 3i) - (5 - 4i)

Thực hiện phép tính:

(2 - 3i) - (5 - 4i)

  1. -3 + i

  2. -3 - i

  3. -3 

  4. 3 + i

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(2 - 3i) - (5 - 4i) = (2 - 5) + (-3 + 4)i = -3 + i Chọn A.

(2 - 3i) - (5 - 4i) = (2 - 5) + (-3 + 4)i = -3 + i

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = − 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i . Số phức 1 + z + z 2 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG