Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép nhân : a) 4 x ( 5 x 2 − 2 x + 3 )

Thực hiện phép nhân :

a) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x ( 5 x 2 − 2 x + 3 ) = 20 x 3 − 8 x 2 + 12 x

9

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 24 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG