Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép chia: ta được thuơng là: A.xy + 3 B.x + 3y C.x + y + 3 D.y. (x + 3)

Thực hiện phép chia:

left parenthesis x squared y space plus space 4 x y space plus space 3 y space right parenthesis space colon space left parenthesis x space plus space 1 right parenthesis spaceta được thuơng là:
A. xy + 3
B. x + 3y
C. x + y + 3
D.  y. (x + 3)

  1. xy + 3

  2. x + 3y

  3. x + y + 3

  4.  y. (x + 3)

H. Bùi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a) chia hết cho b) chia hết cho c) chia hết cho

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG