Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép chia : ( x 4 − x 3 + x 2 + 3 x ) ÷ ( x 2 − 2 x + 3 )

Thực hiện phép chia : 

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy đa thức ( x 4 − x 3 + x 2 + 3 x ) chia hết cho ( x 2 − 2 x + 3 ) được thương là ( x 2 + x )

Vậy đa thức  chia hết cho  được thương là 

1

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận phương trình: m 2 x+1=m-x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG