Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau : a) 17.70 + 17.45 – 17.15 b) ( 2018 − 2010 ) 2 + 3 15 : 3 12 – 201 9 0 c) 320 – 2.{389 – [ 6 3 + (15.5 – 32)]}

Thực hiện các phép tính sau :
a) 17.70 + 17.45 – 17.15
b)  +  :  – 
c) 320 – 2.{389 – [ + (15.5 – 32)]}

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


 

2

Câu hỏi tương tự

Phát phần thưởng cho học sinh là nhằm mục đích động viên tinh thần học tậpcủa những học sinh đó. Thầy Bình đã mua 126 quyển tậpvà 198 cây viết bi để làm phần thưởng tặng cho học sinh có sự tiến bộ tro...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG