Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính: 3 x ( 2 x 3 − 3 x 2 + 5 )

Thực hiện các phép tính:

     

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : 3 x ( 2 x 3 − 3 x 2 + 5 ) = 6 x 4 − 9 x 3 + 15 x

1

Câu hỏi tương tự

Số x thoả mãn ( x − 2 ) ( x 2 + 2 x + 4 ) − x ( x − 1 ) ( x + 1 ) + 3 x = 2 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG