Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tam giác ABC không phải là tam giác đều, có 3 đỉnh thuộc đồ thị (H) của hàm sốy = x 1 ​ . Khẳng định nào đúng?

Tam giác ABC không phải là tam giác đều, có 3 đỉnh thuộc đồ
thị (H) của hàm số y = . Khẳng định nào đúng?

  1. Tâm I đường tròn nội tiếp của tam giác ABC cũng thuộc (H)

  2. Trọng tâm G của tam giác ABC cũng thuộc (H)

  3. Trực tâm K của tam giác ABC cũng thuộc (H)

  4. Tâm O đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC cũng thuộc (H)

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Do ABC không phải là tam giác đều, nên trực tâm K không trùng với trọng tâm G, tâm I đường tròn nội tiếp, tâm Ođường tròn ngoại tiếp của tam giác.

Đáp án C

Do ABC không phải là tam giác đều, nên trực tâm K không trùng với trọng tâm G, tâm I đường tròn nội tiếp, tâm O đường tròn ngoại tiếp của tam giác.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho các điểm A(- 1, 3), B(1, 1) và đường thẳng (d) có phương trình y = 2x. Xác định điểm Ctrênđường thẳng (d) sao cho tam giác ABC cân. Có bao nhiêu điểm Cthoả mãn đ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG