Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Taajo hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy biểu diễn số phức z thỏa mãn ∣ z − 1 + 2 i ∣ = ∣ z + 3 ∣ là đường thẳng có phương trình

Taajo hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy biểu diễn số phức z thỏa mãn  là đường thẳng có phương trình 

  1. 2x - y + 1 =0 

  2. 2x + y - 1 =0 

  3. 2x - y - 1 =0 

  4. 2x + y + 1 =0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.2x - y + 1 =0 Đặt:

ĐÁP ÁN A. 2x - y + 1 =0  

Đặt:

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 10 học sinh. Chọn từ đó ra 4 học sinh để lập ban đại diện : a) Có bao nhiều cách chọn ? b) Có bao nhiêu cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làm việcchung với nhau ? c) Có bao nhiêu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG