Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta cần sử dụng kính hiển vi để quan sát vật nào dưới đây?

Ta cần sử dụng kính hiển vi để quan sát vật nào dưới đây?

  1. Tép cam.

  2. Con ong.

  3. Cây táo.

  4. Tế bào hồng cầu.

R. Roboteacher200

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kính hiển vi được sử dụng để quan sát những vật rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong số các vật đã cho, chỉ có tế bào hồng cầu là phải quan sát bằng kính hiển vi.

Kính hiển vi được sử dụng để quan sát những vật rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong số các vật đã cho, chỉ có tế bào hồng cầu là phải quan sát bằng kính hiển vi.

1

Câu hỏi tương tự

Trong cơ thể sinh vật, ba tế bào bắt đầu quá trình sinh sản để tạo nên các tế bào mới. Nếu những tế bào này thực hiện 3 lần sinh sản liên tiếp thì sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con?

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG