Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ tinh thể thạch anh người ta làm ra một hình trụ, trục của hình trụ song song với trục của phần lăng trụ sáu mặt của tinh thể thạch anh (xem ảnh chụp tinh thể thạch anh ở hình Hình 50.1b trong SGK). Ở nhiệt độ 18 0 C, bán kính đáy hình trụ là 10mm, còn chiều cao là 50mm. Hãy xác định thể tích của hình trụ này ở nhiệt độ 300 0 C, biết rằng hệ số dãn nở dài theo trục của hình trụ là 7,2.10 -6 K -1 , còn theo phương vuông góc với trục hình trụ là 13,2.10 -6 K -1 .

Từ tinh thể thạch anh người ta làm ra một hình trụ,  trục của hình trụ song song với trục của phần lăng trụ sáu mặt của tinh thể thạch anh (xem ảnh chụp tinh thể thạch anh ở hình Hình 50.1b trong SGK).  Ở nhiệt độ 180C,  bán kính đáy hình trụ là 10mm,  còn chiều cao là 50mm. Hãy xác định thể tích của hình trụ này ở nhiệt độ 3000C, biết rằng hệ số dãn nở dài theo trục của hình trụ là 7,2.10-6K-1, còn theo phương vuông góc với trục hình trụ là 13,2.10-6K-1.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

15,856 cm 3 .

15,856 cm3.

4

Câu hỏi tương tự

Hòa tan đều 0,03g muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước . Nếu ta múc ra 5cm 3 nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG