Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả số thực m để hàm số nghịch biến trên R là:

Tất cả số thực m để hàm số y equals left parenthesis m plus 2 right parenthesis x cubed over 3 minus left parenthesis m plus 2 right parenthesis x squared plus left parenthesis m minus 8 right parenthesis x plus m to the power of 5 nghịch biến trên R là:

  1. m less or equal than 0

  2. m greater or equal than negative 8

  3. m less than negative 3

  4. m less or equal than negative 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG