Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng

Tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y equals fraction numerator tan x minus 2 over denominator tan x minus m end fraction đồng biến trên khoảng open parentheses 0 semicolon straight pi over 4 close parentheses

  1. m less or equal than 0 space h o ặ c space 1 less or equal than m less or equal than 2

  2. m less or equal than 0

  3. 1 less or equal than m less or equal than 2

  4. m greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG