Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là:

Tất cả giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện hàm số xác định: , . Hàm số nghịch biến khi và chỉ khi Từ và , suy ra thì hàm số đã cho nghịch biến trên .

Điều kiện hàm số xác định: ,

 .

Hàm số  nghịch biến khi và chỉ khi

Từ  và , suy ra  thì hàm số đã cho nghịch biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG