Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị thực của tham số để bất phương trình có nghiệm là:

Tất cả các giá trị thực của tham số  để bất phương trình  có nghiệm là:

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Ta có: TH1: : cùng dấu với hệ số nên Suy ra bất phương trình đã cho có nghiệm (1) TH2: : tại , còn lại luôn cùng dấu với hệ số nên Suy ra bất phương trình đã cho có nghiệm (2) TH3: : có hai nghiệm phân biệt . Khi đó bất phương trình đã cho có tập nghiệm là (3) Từ (1), (2) và (3) ta thấy với thì bất phương trình đã cho có nghiệm.

Đặt

Ta có:

TH1: :  cùng dấu với hệ số  nên

Suy ra bất phương trình đã cho có nghiệm (1)

TH2:  :  tại , còn lại  luôn cùng dấu với hệ số  nên

Suy ra bất phương trình đã cho có nghiệm (2)

TH3: : có hai nghiệm phân biệt . Khi đó bất phương trình đã cho có tập nghiệm là  (3)

Từ (1), (2) và (3)  ta thấy với  thì bất phương trình đã cho có nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực sao cho Bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG