Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số có 2 tiệm cận ngang là:

Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y equals fraction numerator x plus 1 over denominator square root of m x squared plus 1 end root end fraction có 2 tiệm cận ngang là:

  1. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài 

  2. m less than 0

  3. m equals 0

  4. m greater than 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − m x 2 + m x + 1 ​ 1. Nêu bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m=1. 2. Giả sử hàm số có cực đại, cực tiểu. Viết phương trình đường thẳng nối cực đại, cực tiểu của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG