Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả cácgiá trị của x để hàm số có nghĩa là:

Tất cả các giá trị của x để hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator 1 minus ln left parenthesis x plus 2 right parenthesis end fraction có nghĩa là:

  1. x greater or equal than negative 2 comma x not equal to e minus 2

  2. x greater than negative 2

  3. x greater than negative 2 comma x not equal to e minus 2

  4. x greater than e minus 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG