Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C): y = x 3 − 2 x 2 − 3 cắt đường thẳng d:y=m tại bốnđiểm phân biệt là

Tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C):cắt đường thẳng d:y=m tại bốn điểm phân biệt là

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên: Đường thẳng d:y=mcắt (C) tại bốnđiểm phân biệt khi: − 4 < m < − 3. Vậy chọn − 4 < m < − 3.

Bảng biến thiên:

Đường thẳng d:y=m cắt (C) tại bốn điểm phân biệt khi: 

Vậy chọn 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG