Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m x plus 4 greater than 0 nghiệm đúng với mọi open vertical bar x close vertical bar less than 8 là

  1.  

  2. m element of open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses 

  3. m element of open parentheses negative 1 half semicolon plus infinity close parentheses  

  4. m element of open parentheses negative 1 half semicolon 0 close parentheses space union space open parentheses 0 semicolon 1 half close parentheses 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: · Xét m =0 ⇒ BPT , suy ra BPT có nghiệm đúng với mọi · Xét m >0 : BPT . BPT nghiệm đúng · Xét m <0 : BPT BPT nghiệm đúng . Kết hợp 3 trường hợp trên, ta được giá trị của m là

Ta có:

· Xét m=0    BPT   , suy ra BPT có nghiệm đúng với mọi   

· Xét m>0 : BPT   .

BPT nghiệm đúng     

· Xét m<0 : BPT  

BPT nghiệm đúng     .

Kết hợp 3 trường hợp trên, ta được giá trị của m  là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. là tam thức bậc hai. B. là tam thức bậc hai. C. là tam thức bậc hai. D. là tam thức bậc hai.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG