Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là:

Tập xác định D của hàm số Error converting from MathML to accessible text. là:

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có D = { ∀ x ∈ R ∣ − 2 x 2 + x + 1 > 0 } = { ∀ x ∈ R ∣ − 2 1 ​ < x < 1 } = ( − 2 1 ​ ; 1 ) .

Chọn A

Ta có 

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) = ln ( x 2 − 3 x ) . Tập nghiệm S của phương trình f '(x) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG