Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tậ p x á c đị nh D củ a h à m s ố y = ( 2 − x ) − 3 là

Tập xác định D của hàm s  là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i ề u ki ệ n . Do đó D = R ∖ { 2 } . Ch ọ n B

Điu kin 2 minus straight x not equal to 0 not stretchy left right double arrow straight x not equal to 2.

Do đó .

Chn B

1

Câu hỏi tương tự

Giai hệ pt

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG