Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là

Tập xác định D của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of straight pi over 3 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 5 over 3 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style left square bracket 5 over 3 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses 3 over 5 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi: nên tập xác định

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of straight pi over 3 end exponent end style xác định khi: begin mathsize 18px style 3 x minus 5 greater than 0 left right double arrow x greater than 5 over 3 end style   nên tập xác định begin mathsize 18px style D equals open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác địnhcủa hàm số là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG