Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là

Tập xác định D của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x cubed minus 8 close parentheses to the power of straight pi over 2 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  2. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 2 close curly brackets end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi Vậy tập xác định

Hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x cubed minus 8 close parentheses to the power of straight pi over 2 end exponent end stylexác định khi begin mathsize 18px style x cubed minus 8 greater than 0 left right double arrow x greater than 2 end style

Vậy tập xác định begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

 

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG