Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là:

Tập xác định D của hàm số y equals log subscript 1 third end subscript left parenthesis x cubed minus x squared minus 2 x right parenthesis là:

  1. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

  2. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG