Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là

Tập xác định D của hàm số open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of pi over 3 end exponent
 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets 5 over 3 close curly brackets

  2. open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses

  3. left square bracket 5 over 3 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses 3 over 5 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi: nên tập xác định

Hàm số y equals left parenthesis 3 x minus 5 right parenthesis to the power of pi over 3 end exponent  xác định khi:  3 x minus 5 greater than 0 left right double arrow x greater than 5 over 3  nên tập xác định D equals open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG