Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là

Tập xác định D của hàm số  begin mathsize 16px style y space equals space square root of ln x space plus space 2 end root end style là

  1. D space equals left square bracket space minus 2 semicolon plus infinity space right parenthesis

  2. D space equals left square bracket space e squared semicolon plus infinity space right parenthesis

  3. D equals left square bracket 1 over e squared semicolon plus infinity right parenthesis

  4. D space equals left square bracket space ln 2 semicolon plus infinity space right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG