Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số

Tập xác định D của hàm số y equals square root of 1 minus 3 to the power of x squared minus 5 x plus 6 end exponent end root

  1. D equals left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis

  2. D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis union left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. D equals open square brackets 2 semicolon 3 close square brackets

  4. D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket union left square bracket 3 semicolon minus infinity right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện:

Điều kiện: 1 minus 3 to the power of x squared minus 5 x plus 6 end exponent greater than 0 left right double arrow 3 to the power of x squared minus 5 x plus 6 end exponent less than 1 left right double arrow x squared minus 5 x plus 6 less than 0 left right double arrow 2 less than x less than 3

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đây sai

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG