Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số

Tập xác định D của hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 4 x minus 3 close parentheses to the power of 1 half end exponent end style

  1. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets 3 over 4 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style

  3. begin mathsize 18px style D equals left square bracket 3 over 4 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style D equals open parentheses 3 over 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do không nguyên nên hàm số xác định khi và chỉ khi: . Vậy tập xác định của hàm số trên là .

Do begin mathsize 18px style 1 half end style  không nguyên nên hàm số xác định khi và chỉ khi: begin mathsize 18px style 4 x minus 3 greater than 0 left right double arrow x greater than 3 over 4 end style .

Vậy tập xác định của hàm số trên là begin mathsize 18px style D equals open parentheses 3 over 4 semicolon plus infinity close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1, 02% một quý. Hỏi sau một năm số tiền chị Thanh nhận được là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng phần nghìn)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG