Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là . Giá trị của bằng

Tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript 2020 left parenthesis log subscript 2019 left parenthesis log subscript 2018 left parenthesis log subscript 2017 x right parenthesis right parenthesis right parenthesis end style là begin mathsize 16px style D equals open parentheses a semicolon plus infinity close parentheses end style. Giá trị của begin mathsize 16px style a end style bằng

  1. begin mathsize 16px style 2018 to the power of 2019 end style

  2. begin mathsize 16px style 2019 to the power of 2020 end style

  3. begin mathsize 16px style 2017 to the power of 2018 end style

  4. begin mathsize 16px style 0 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là:

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Tính theo và ta được

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG