Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là:

Tập xác định của hàm số  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định:

Điều kiện xác định:

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào s au đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG